TUZLA ZA SVE NAS! Foto: SDP BiH

Nova predstava u režiji Edina Delića. Načelnik bi da mijenja zakone čija rješenja mu nisu po volji.

Tako je na svom profilu napisao da je pokrenuta i spremna inicijativa za izmjenu zakona o principima lokalne samouprave na nacin da se omoguci i “opozivanje” odnosno raspuštanje vijeća ukoliko opoziv ne prođe.

Ponovo načelnikovi pravni savjetnici iz Tuzle, penzionerskog statusa nisu položili, jer su očigledno propustili činjenicu da je pitanje opoziva regulisano posebnim zakonom, Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika u FBiH.

Nadalje, kada se već upustio i bavi se izmjenama Zakona koje su daleko od njegovih nadležnosti, neka onda pokuša i pokrenuti inicijativu za izmjenu člana 4.2 Izbornog zakona BiH koji kaže da “kandidat mora biti upisan u Centralni birački spisak u općini u kojoj se kandidira”.

Naravno onda je trebao i pristupiti izmjeni člana 3.11 istog Zakona koji kaže “Prebivalište je općina u kojoj se državljanin nastanio sa namjerom da tu stalno živi i gdje je prijava prebivališta izvršena u skladu sa Zakonom o prebivalištu i boravištu državljana BiH”.

A kada smo kod Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH onda ne naš načelnik zakonodavac trebao inicirati i izmjenu člana 8. ovog Zakona koji glasi: “Prilikom prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta ili boravišta državljani su dužni da daju tačne i istinite podatke”, jer je ovu zakonsku normu naš načelnik svjesno i sa umišljajem prekršo kada se kandidovao za funkciju koju obnaša.

Ukoliko načelnik ne uspije sa izmjenom gore navedenih odredbi, onda je sigurno da bi se i organi gonjenja mogli pozabaviti zloupotrebom instituta prebivališta zarad političkih fotelja.

Vidjet ćemo šta je naredni korak našeg načelnika populiste i kako će to upakovati za narod željan hljeba i igara.

PS: Neka ti načelniče tvoj SDP izglasa traženu izmjenu koja se tiče opoziva OV.