SAMOVOLJA!

Samovoljno proglašavanje budžeta sa ciljem da zaobilaženjem i zloupotrebom zakona i demokratskih procedura obezbijedi trošenje budžetskih sredstava na svoje poslušnike i prijatelje.

Budžet – po svim zakonima i pravilima, budžet kao najvažniji pravno-finansijski akt treba da razmatra i donese predstavnički i kolektivni organ, jer “više glava je pametnije od jedne”. ALI NE I OD EDINOVE!

Edin je diktator koji sam sebi predloži Budžet i samovoljno ga proglasi, pa i potroši. Osnovno i najvažnije PRAVO Općinskog vijeća jeste da razmatra i donese budžet, a upravo ono se skrnavi do te mjere da mu vijeće uopšte nije niti potrebno.

2017. godine za legalno i zakonito donošenje Budžeta, Deliću je sporan bio broj podnesenih amandmana od strane vijećnika u Općinskom vijeću, jer su kako ima običaj reći nezakoniti i tobože bi ugrozili izvršenje Budžeta. Kao odgovor na to dobili smo zloupotrebu zakonskih odredbi i SAMOVOLJNO proglašenje i trošenje Budžeta.

Naredne 2018. godine , ponovo mimo svih procedura, hitnom sjednicom Općinskog vijeća radi razmatranja i usvajanja Budžeta, održana je predstava za šire narodne mase, kojom je ponovo Edin Delić sa svojim sljedbenicima igrao ulogu žrtve.

Neposredno prije početka sjednice, prijedlog Budžeta je povučen i to bez obrazloženja te je na taj način uskraćeno pravo Vijeća da se izjasni. Odgovorno tvrdimo da za ovogodišnji prijedlog Budžeta nije podnesen niti jedan jedini amandman, niti na jednu stavku!

U kratkom mandatu Edina Delića sav budžetski novac se nalazi u njegovim rukama, pa ne čude MALVERZACIJE, ZLOUPOTREBE, NAMJEŠTENI TENDERI… Niti nas uopšte može iznenaditi raspodjela građevinskog materijala imaginarnim Udruženjima građana, dodjela betonskih cijevi sportskim klubovima, ili nasipanje puteva do vikendica svojih poslušnika.