Izvršni odbor

Članovi izvršnog odbora OO SDA Lukavac:

 1. Abdel Đozić
 2. Teufik Arapčić
 3. Emir Junuzović
 4. Nedim Kurtić
 5. Mensur Kasumović
 6. Sadik Sinanović
 7. Jasmin Alić
 8. Fahrudin Dautović
 9. Admir Mosorović
 10. Nermin Alić
 11. Dalida Dajdžić
 12. Jasmin Memić