Na inicijativu Fahrudina Skopljaka, zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona iz redova Stranke demokratske akcije OO Lukavac, nastavlja se gradnja Područne škole u Devetaku.

Naime, Skupština je pomenutu inicijativu usvojila jednoglasno te na taj način zadužila Vladu Tuzlanskog kantona da u Programu rasporeda sredstava “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava” za 2019.godinu uvrsti 200.000,00 KM za JU Osnovna škola Puračić, a na ime realizacije izgradnje Područne škole u Devetaku.

Usvajanjem ove Odluke od strane Skupštine TK, Vlada je istu uvrstila u program za tekuću godinu. Uskoro očekujemo i realizaciju ovog projekta.