Godište: 1970.

Zvanje: diplomirani ekonomista

Kandidatura: Devetak