Godište: 1989.

Zvanje: diplomirani ekonomista

Kandidatura: Organizacija mladih SDA, Gnojnica