Na danas održanoj 13. sjednici Općinskog vijeća Lukavac Klub vijećnika SDA Lukavac je podržao Nacrt Budžeta Općine Lukavac za 2018.godinu. Nadležne općinske službe su kvalitetno pripremile nacrt Budžeta za slijedeću godinu i smatramo da je isti dobra polazna osnova za konačno usvajanje Budžeta.

Svakako da će SDA Lukavac blagovremeno amandmanski djelovati kada za to dođe vrijeme, ali pozivamo i građane naše Općine da učešćem u Javnim raspravama u narednih 30 dana daju svoj doprinos u kreiranju budžetske politike Općine Lukavac.

Klub vijećnika SDA je podržao donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Općine Lukavac koju je predložio Općinski načelnik Edin Delić, a koje se odnosi na završetak projekata regulacije korita rijeka Spreče, Jala i Turije.

Što se tiče Periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta Općine Lukavac za period 01.01.2017.-30.9.2017.godine, Klub vijećnika SDA nije prihvatio navedeno iz nekoliko razloga.

Prije svega, razlog ovakve odluke je izrazito slabo izvršenje prihodovne strane od tek 36%. Isti je slučaj i sa izvršenjem rashoda od 30%. Kada se uzme u obzir činjenica da se za 9 (devet) mjeseci izvršenje nije niti približilo polovici očekivanog, onda s pravom možemo govoriti o nerealno planiranom i „prenapuhanom“ budžetu, na što je uostalom ukazivano s naše strane u periodu kada se ovaj budžet donosio – proglašavao.

Još jedan od razloga jeste činjenica da su određene budžetske stavke za devet mjeseci dosegle  izvršenje od 100-150%, a da druge stavke nisu nikako izvršene ili imaju minimalno izvršenje 10-20%. Posebno je poražavajuće da su one stavke koje su suštinski važne za građane općine Lukavac ostale neiskorištene i netaknute (problematika pasa lutalica, projekti i oprema po MZ, rekonstrukcija cesta, izgradnja infrastrukture, podsticaj zapošljavanja mladih, podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji, transferi za socijalne pomoći i sl.)

Prijedlog Izmjena i dopuna budžeta općine Lukavac za 2017.godinu također nije podržan od strane našeg Kluba vijećnika, a razlog toga prije svega leži u činjenici da je Općinskom vijeću Lukavac u fazi donošenja uskraćeno pravo i mogućnost da raspravlja i da se izjasni o budžetu. Podsjećamo da je početkom ove godine, Općisnki načelnik Edin Delić proglasio Budžet Općine Lukavac za 2017.godinu bez da je isti dao na razmatranje Općinskom vijeću.

Kada tome dodamo činjenicu da se radi o cca. 500.000,00 KM pogrešno planiranih budžetskih sredstava i pozicija za devet mjeseci, jasno je da ovakav rebalans budžeta nije mogao biti podržan.

Na kraju, Klub vijećnika SDA Lukavac je bio protiv davanja saglasnosti za novo kreditno zaduženje kojim sredstvima bi se izmirivale ranije nastale obaveze. Naime, potrebno je napomenuti da su potraživanja Općine Lukavac puno veća od dugovanja i iznose približno 4 miliona KM. Pored toga, trenutno se na računu Općine nalazi gotovinski iznos od cca. 4,6 miliona KM (na dan 30.09.2017.).

Posebno, u vrijeme kupovine skupocjenih automobila i namještaja, rastrošnosti pri trošenju budžetskog novca u rekosntrukciju zgrade Općine, ali i sječe platana koje po jednom stablu košta nekih 650 KM, stava smo da nam novo kreditno zaduženje nije potrebno.

Detaljan izvještaj i obrazloženje pojedinih odluka ćemo objaviti u narednim danima na naše web-stranice.