Uspješnim konstruisanjem Vijeća Mjesne zajednice Bikodže, pred vijećnicima i predsjednikom Vijeća našlo se niz infrastukturnih problema koji su na radnim sastancima označeni kao prioritetni.

Predanim radom neki od projekata su uspješno završeni, dok se za na izradi nekih rješenja još uvijek aktivno radi. Posljednja u nizu od akcija koje imaju za cilj poboljšanje infrastukture je i sanacija oštećenog krova minareta na džamiji. Osim toga aktivno se u prethodnom periodu radilo i na toplifikaciji nekoliko prostorija Doma kulture, ali i na uređenju svlačionica koje se koriste za potrebe NK Sloga Bikodže.

Ovo je svakako još jedan od pokazatelja kako složna i aktivna Mjesna zajednica može doprinijeti poboljšanju infrastukturnih uslova ključnih za svaku lokalnu zajednicu.

Press služba SDA Lukavac