U susret predstojećim Općim izborima 2018, obavezni smo predstaviti kandidate koji predstavljaju OO SDA Lukavac, za sve nivoe vlasti: Ismet Osmanović, kandidat je za Parlament Federacije BiH, pod rednim brojem 5.

Rođen 1958. g. u Puračiću. Jedan je od osnivača SDA u Lukavcu i prvi sekretar Općinskog odbora. Na prvim višestranačkim izborima 1990. g. izabran je u Općinsko Vijeće, a potom imenovan za sekretara Skupštine Opštine Lukavac.

Aktivno se uključio u organizaciju PL-a i učestvovao u pripremama za odbranu BiH od agresije. Član je ratnog Predsjedništva Općine sve do formiranja Tuzlansko-podrinjskog Kantona kada odlazi na funkciju sekretara Vlade.

U periodu od 1996. do 2000. g. obavlja dužnost potpredsjenika Vlade TK a potom ministra obrazovanja u Vladi TK. 2001. g. imenovan je za direktora Pedagoškog Zavoda, a 2002. izabran je u Parlament Federacije BiH. U Federalni Parlament biran je i u narednim mandatima gdje obavlja niz važnih funkcija u parlamentarnim tijelima.

Trenutno je Predsjednik Kluba SDA u Federalnom Parlamentu. Član je Općinskog Odbora i Glavnog odbora SDA BiH. Magistar je političkih nauka. Oženjen i otac dvoje djece.