U susret predstojećim Općim izborima 2018, obavezni smo predstaviti kandidate koji predstavljaju OO SDA Lukavac, za sve nivoe vlasti: Abdel Đozić, kandidat je za Parlament Federacije BiH, pod rednim brojem 10.

Doktor tehhničkih nauka iz oblasti zaštite okoline i ekološkog inženjerstva. Rođen 1974. godine u Srebrenici. Na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli je diplomirao, magistrirao i doktorirao, te je na istom fakultetu zaposlen od 2012. godine.

Obavljao je dužnost prodekana za naučno-istraživački rad Tehnološkog fakulteta. Biran je u sva naučno nastavana zvanja od asistenta do vanrednog profesora.

Od 2003. do 2012. godine radio je na Institutu za zaštitu, ekologiju i obrazovanje u Tuzli, na poslovima monitoringa emisijskih parametara, projektovanja i izrade Studija i Elaborata zaštite okoline. Član je ekspertnih timova za projektovanje sistema za prečišćavanje industrijskih otpadnih tokova. Govori engleski jezik.

Aktivno je učesnik brojnih naučnih konferencija domaćeg i međunarodnog karaktera. Voditelj nekoliko međunardnih projekata vezanih za problematiku zaštite okoline. Objavio je značajan broj naučnih i stručnih radova iz oblasti zaštite okoliša koji su objavljeni u indeksiranim časopisima. Bio je maloljetni pripadnik Armije RBiH. Oženjen je i ima dvoje djece, trenutno nastanjen u Lukavcu.