Nakon što smo obišli sve Mjesne ogranke i našem članstvu predstavili Agendu BiH 2026, u narednom periodu ćemo u obliku radnih sastanaka, tribina i skupova napraviti novi krug obilazaka. Tom prilikom članovi, građani i simpatizeri naše stranke biće u prilici čuti obraćanja svih naših kandidata, a podrška koju dobijamo iz svih dijelova naše općine dovoljno govori o raspoloženju građana kada je riječ o kandidatskim listama SDA Lukavac.

Izborni štab OO SDA Lukavac usvojio je slijedeći raspored održavanja radnih sastanaka, tribina i skupova za podučje općine Lukavac:

 1. 21.09.2018. Turija 19:00
 2. 22.09.2018. Babice 17:00
 3. 23.09.2018. Šikulje 17:00
 4. 24.09.2018. Dobošnica G. 19:00
 5. 25.09.2018. Jaruške 17:00, Orahovica 19:00
 6. 26.09.2018. Tabaci 17:00, Puračić 19:00
 7. 27.09.2018, Modrac 17:00, Prokosovići 19:00
 8. 28.09.2018. Bikodže 17:00, Devetak 19:00
 9. 29.09.2018. Poljice D. 17:00, Poljice G. 18:00
 10. 30.09.2018. Centralni Sup OO SDA Lukavac, Dom kulture 
 11. 01.10.2018. Kruševica 17:00, Lukavac Mjesto 19:00
 12. 02.10.2018. Skup Kantonalnog odbora SDA
 13. 03.10.2018. Berkovica 17:00, Gnojnica 19:00
 14. 04.10.2018. Hrvati 17:00, Bokavići 19:00
 15. 05.10.2018. Huskići 17:00, Dobošnica D. 19:00