Jučer je delegacija OO SDA Lukavac održala sastanak sa načelnikom općine Lukavac Edinom Delićem, a povodom Nacrta budžeta Općine Lukavac za 2020.godinu. Delegaciju su činili predsjednik OO dr Tarik Arapčić, potpredsjednica Amira Hodžić, zastupnik u Skupštini TK Fahrudin Skopljak, predsjednik Kluba vijećnika u OV Lukavac Ermin Jusufović i član IO SDA Lukavavc Irfan Halilagić.

Između ostalog, istaknuto je nekoliko primjedbi, zahtjeva i sugestija kada je upitanju Nacrt Budžeta od kojih ističemo slijedeće:

  • zatražena je detaljna Informacija o udruženjima građana i NVO kao i dodijeljenim budžetskim sredstvima istim (datum osnivanja Udruženja, odgovorne osobe, dodijeljeni iznos sredstava i način pravdanja istih),
  • upućen je zahtjev načelniku da se svi infrastrukturni projekti u mjesnim zajednicama vrše isključivo putem Vijeća mjesnih zajednica, poštujući propise i odredbe koje regulišu ovu oblast
  • istaknuta je primjedba na povećanje budžetske stavke koja se odnosi na plate uposlenih u Općini Lukavac, a čije povećanje iznosi cca 900.000 KM,
  • insistirano je na dostavljanju detaljnog Izvještaja o trenutnom stanju/stadiju projekata koji se tiču vodosnabdijevanja u MZ Poljice Gornje i MZ Turija, hitnom postupanju u rješavanju nastalih problema i zastoja, te ukoliko je potrebno, obezbijediti neophodna sredstva u budžetu vezano za iste,
  • uraditi reviziju utvrđenih cijena korištenja gradskog građevinskog zemljišta (renta) i s tim u vezi određenih zona, a radi poboljšanja ukupnog poslovnog ambijenta i uslova poslovanja,
  • korektan, na zakonu i međusobnoj saradnji zasnovan, odnos Općine Lukavac naspram JU Dom zdravlja i JP RAD doo Lukavac, kao i ostalim ustanovama, lišen međusobnih prepucavanja i politiziranja, a sve u cilju adekvatnog pružanja usluga građanima Općine Lukavac.

Predstavnici OO SDA Lukavac su istakli zadovoljstvo trenutnim radovima na projektima od šireg društvenog interesa kao što su WATSAN (odvodnja oborinskih i otpadnih voda) ili projekat Regulacije i sanacije korita rijeke Jale i Spreče, čije je finansiranje i sredstva osigurano za vrijeme mandata načelnika Dževada Mujkića, a koji su danas u fazi realizacije.
OO SDA Lukavac je uvijek podržavala i podržavati će projekte koji su od značaja za poboljšanje kvaliteta života građana Općine Lukavac.

Nakon što dobijemo (ili ne dobijemo) tražene informacije i uvjerenja, te nakon izvršene detaljne analize pojedinih stavki Nacrta budžeta i zavisno od ishoda Javne rasprave o istom, u dogovoru sa našim koalicionim partnerima ćemo se opredijeliti po pitanju najvažnijeg finansijsko-pravnog akta naše Općine za narednu godinu.