Rukovodstvo

Članovi Kantonalnog odbora SDA TK, OO SDA Lukavac:

  1. Tarik Arapčić
  2. Dževad Mujkić
  3. Admir Mosorović
  4. Ismet Osmanović
  5. Fahrudin Smajlović
  6. Admir Turkić
  7. Nedim Kurtić