Jučer je održana 5. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac na kojoj je razmatrano ukupno 16 materijala, odnosno tačaka.

Posebnu pažnju vijećnika je izazvalo nekoliko materijala od kojih su svakako Izvještaji o radu pojedinih ustanova za 2020. godinu, odnosno planovi rada za tekuću. Iako se prilično kalendarski kasni gledajući sa ovim izvještajima, jer smo na početku 6. mjeseca, a pogotovo jer se tek sada pred vijećnicima nalaze planovi rada za tekuću godinu, ipak možemo reći da se situacija unutar općinskog vijeća prilično stabilizirala i hvata se normalan ritam rada i donošenja akata, što je za svaku pohvalu (ranije se usvajali izvještaji/planovi stari i po godinu ili dvije).

Pozdravljamo usvajanje izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad, JU Radio-televizija Lukavac, pa i JU Biblioteka Lukavac, iako su vijećnici Kluba SDA imali određene primjedbe na te izvještaje. Ipak, razočarani smo neusvajanjem izvještaja o radu JU Dom zdravlja Lukavac, za prethodnu 2020. godinu kada je ovu ustanovu vodio dr. Nedim Kurtić, po objektivnom mišljenju, diskusijama na sjednici vijeća, prema predočenom finansijskom izvještaju o pozitivnom poslovanju, rad lukavačkog Doma zdravlja se mora ocijeniti kao izuzetno uspješan i s najvišim ocjenama.

U prilog ovome ide i činjenica da se radi o godini iza nas koja je bila jako izazovna i teška, naravno, prvenstveno iz razloga pojave pandemije Covid-19 koja nije obišla niti našu Općinu i zdravstveni sektor Općine Lukavac. Na te sve izazove, u atmosferi koja u političkom smislu ipak nije za ponosa, godini koja je bila izborna, menadžment, ljekari i medicinsko osoblje na čelu sa dr. Kurtićem su kvalitetno odgovorili svim izazovima, i zajedno sa timom dr. Elmedine Memić iz Higijensko-Epidemiološke službe, Općinom Lukavac, Općinskom vijećem i Općinskim načelnikom (koji je i sam u nekoliko navrata pohvalio saradnju sa menadžmentom JU Dom zdravlja) ipak na najbolji mogući način odgovorili zadatku.

Upravo iz toga razloga čudi ovakav stav vladajuće većine u Općinskom vijeću, ali to je njihovo legitimno pravo i stav i kao takvog ga prihvatamo.

Očito je međutim, problem stranačka pripadnost menadžmenta Doma zdravlja iz protekle godine, jer kako drugačije objasniti podršku vijećnika iz reda većine Planu i programu rada za 2021. godinu koga je vijećnička većina juče usvojila u okviru iste tačke dnevnog reda, a kojeg je na sjednicu uputio nedavno ipak nezakonito izabrani nadzorni odbor Doma zdravlja Lukavac.

Odluku o osnovici i okvirnim koeficijentima za plaće u Javnim ustanovama i organizacijama koje se finansiraju iz Budžeta općine Lukavac nismo mogli podržati iz razloga što o pitanjima iz radnog odnosa, a koeficijenti i osnovice plate su svakako jedni od osnovnih, evidentno nisu odlučivali niti su u razgovor o ovoj problematici bili uključeni predstavnici sindikata ustanova kod kojih se vrši ova korekcija ili usaglašavanje plata u ustanovama. Diskutabilno je i uopće da li Općinsko vijeće treba razmatrati i usvajati ovakvu vrstu materijala, jer je to prije svega ingerencija izvršne vlasti odnosno načelnika i resornih službi.

Ovo je još jedan primjer kako se rasprava ali i kasnije odgovornost o vrućim temama konstantno sa izvršne vlasti prebacuje na Općinsko vijeće.

Dalje, posebno indikativno postaje da materijali koji dolaze na vijeće imaju neuobičajeno mnogo  manjkavosti, odnosno da postoji određena vrsta neozbiljnosti, možda i neneznanja u radu i pripremi dokumenata, pa skrećemo pažnju na odgovorne osobe i obrađivače materijala da adekvatno i kvalitetnije pripremaju iste, kako određene bitne odluke ili projekti od interesa za sve građane Općine Lukavac ne bi dolazili u pitanje, niti bi umanjivalo kvalitet rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Također, evidentno je se na svakoj od sjednica pojavljuju iznova i iznova materijali koji se tiču kadroviranja, smjena i postavljanja, neki od njih i ponovljenih, pa s tim u vezi, skrećemo pažnju da se ti postupci ubrzaju, privedu kraju u skladu sa propisima, kako bismo se čim prije posvetili onome zbog čega smo dobili legitimitet, a to je interes građana, projekti, investicije.