Izvršni odbor

Članovi izvršnog odbora OO SDA Lukavac:

 1. Abdel Đozić
 2. Dževad Mujkić
 3. Teufik Arapčić
 4. Emir Junuzović
 5. Nedim Kurtić
 6. Nermina Imamović – Zaimović
 7. Mensur Kasumović
 8. Sadik Sinanović
 9. Jasmin Alić
 10. Fahrudin Dautović
 11. Admir Mosorović
 12. Nermin Alić
 13. Dalida Dajdžić
 14. Jasmin Memić