Izvršni odbor

Članovi izvršnog odbora OO SDA Lukavac:

 1. Abdel Đozić
 2. Dževad Mujkić
 3. Teufik Arapčić
 4. Emir Junuzović
 5. Nedim Kurtić
 6. Nermina Imamović – Zaimović
 7. Mirza Dugonjić
 8. Mensur Kasumović
 9. Sadik Sinanović
 10. Jasmin Alić
 11. Fahrudin Dautović
 12. Admir Mosorović
 13. Nermin Alić
 14. Dalida Dajdžić
 15. Jasmin Memić