Godište: 198.

Zvanje: medicinski tehničar

Kandidatura: Bokavići