Kratak osvrt Samire Begić, zastupnice u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na određene informacije o inicijativi za dodjelu statusa Grada Lukavcu. Zastupnica Begić je ovu inicijativu prethodno uputila u parlamentu proceduru.

”Inicijativa koju sam uputila u Parlamentarnu proceduru, a vezano za status Grada Lukavca, u posljednje je vrijeme izazvala pomalo zbunjujuće reakcije lokalnih političkih lidera što na koncu dovodi i do samog zbunjivanja javnosti, ali i građana.

“Opstrukcije od strane SDA”, “Interes SDA nije da Lukavac bude proglašen Gradom”, “SDA ponovo blokira razvoj i napredak Lukavca”, samo su neke od već potrošenih fraza kojima se krivica za nerad ili pak neznanje, nastoji prebaciti na stranku kojoj i ja pripadam.

Ako se zaista radi o opstrukcijama, kako se javnosti želi predstaviti, važno je napomenuti da je jedan od članova Komisije za lokalnu samoupravu član Socijaldemokrata BiH, političke partije koja očito ima problem u informisanosti o aktivnostima svojih članova sa različitih nivoa vlasti.

Komisija za lokalnu samoupravu je u prisustvu pomenutog člana SD-a JEDNOGLASNO usvojila zaključak, te dostavila obrazloženje (fotografija u prilogu) iako je inicijativa dobila podršku Predstavničkog doma FBiH. Ovakva procedura se izbjegla prilikom dodjele statusa za Živince, Gračanicu, Gradačac itd.

Za prethodne inicijative Federalno ministarstvo pravde je izradilo i uputilo Nacrte bez da je tražilo mišljenje Komisije za lokalnu samoupravu, ili Zakonodavnopravne komisije.

Ukoliko je potrebno dodatno provjeriti informaciju o glasanju zastupnika Stranke demokratske akcije, za slučaj da se pojedine “žrtve opstrukcija” žele dodatno uvjeriti u svoje netačne navode, na zvaničnom Youtube kanalu PD Parlamenta FBiH, moguće je pronaći dio sjednice na kojem se jasno vidi da je kompletan Klub zastupnika SDA glasao ZA pomenutu inicijativu.

Da li se radi o jeftinom populizmu, prikupljanju političkih poena kod građana na osnovu “uloge žrtve” ili čistoj neinformisanosti i nezainteresovanosti pojedinaca, neka javnost i građani procijene.”