U prethodnom periodu jako se mnogo govorilo o problemima u kojima se našao PK Šikulje, a sve zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i ovih dana situacija se dodatno usložnila protestom nezadovoljnih rudara ispred zgrade Općine Lukavac.

Kako se u ponedjeljak, na pregovorima između predstavnika sindikata rudara i PK Šikulje, te predstavnika Općine Lukavac nije pronašlo rješenje, rudari su najavili još jedno okupljanje u petak na istom mjestu. Naime, ovaj rudnik, od čije proizvodnje velikim dijelom ovisi i isporuka uglja za Termoelektranu Tuzla, dobio je zabranu eksploatacije uglja, zbog, kako rudari pojašnjavaju, neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Ovim putem PRESS služba SDA OO Lukavac apeluje, na sve aktere ovih pregovora da u interesu 700 zaposlenih rudara pronađu prihvatljivo i najefikasnije rješenje, za nesmetan rad rudnika, ali i da se prilikom rješavanja ove problematike u obzir uzmu i prava građana, te da postignuti dogovor i rješenje problema ni u kom slučaju ne budu na štetu naših vrijednih rudara, ali ni sugrađana.

Prioritet društveno političkog djelovanja u ovom slučaju mora biti u prvom redu zaštita radnih mjesta, ali i potpuno poštovanje prava građana. Sigurni smo da se uz ozbiljan i odgovoran pristup problematici može pronaći prihvatljivo rješenje za obje strane. Stranka demokratske akcije OO Lukavac u potpunosti je na strani borbe za radnička prava, ali i na strani borbe za ljudsko dostojanstvo.