Sinoć je u prostorijama OO SDA Lukavac održana 1.Konstituirajuća sjednica novoizabranog Izvršnog odbora. Na sastanku je bilo prisutno ukupno 19 delegata, a nakon konstituiranja jedina tema bila je aktuelna politička situacija.

Predsjednik je, uz članove IO iznio prijedloge za naredne aktivnosti, a također su prihvaćeni i prijedlozi članstva te će se u narednom periodu pristupiti obilascima ogranaka i na taj način privesti kraju proces reevidencije članstva.

Ubrzo slijedi i okončanje Izbornog procesa, obzirom da je prema ranijem planu vrijeme za izbor nove predsjednice Asocijacije žena te Asocijacije mladih OO SDA Lukavac.

Odlučno i u potpunosti posvećeno pristupamo reorganizaciji stranke i rješavanju gorućih problema svih naših građana.