Edin Delić izabrao Jasminku Smajlović (SDP) iz Živinica za Općinskog pravobranioca

Jedan od ključnih razloga zbog kojeg je i formirana press služba SDA Lukavac, je pružanje mogućnosti našim sugrađanima da vide (čuju) i drugu stranu priče, te tako donesu konačan sud i zauzmu svoj lični stav.

Članak koji je među prvima objavljen na našoj zvaničnoj web stranici vezan je za izbor Općinskog pravobranioca (08.11.2017.) u kojem smo dobronamjerno sugerisali na pogreške i ukazivali na neregularnosti prilikom provođenja procedure izbora Općinskog pravobranioca.

Bez obzira na upozorenja i detaljna obrazloženja svake od stavki, a sa ciljem ostvarenja svojih političkih zamisli, načelnik Edin Delić je zajedno sa svojim savjetnikom Azizom Čačkovićem 12.12. prisustvovao “svečanom” imenovanju Jasminke Smajlović za Općinskog pravobranitelja.

Pozivamo Općinskog načelnika Edina Delića, da prvenstveno pokrene eventualno pitanje zakonitosti, pa ako se donese obavezujući pravni akt, stavi Odluku o osnivanju općinskog pravobranilaštva van snage. Ovakvo djelovanje načelnika Edina Delića, je suprotno Statutu Općine Lukavac i suprotno prednje navedenim Zakonima.

Postupci načelnika Općine Lukavac Edina Delića će vjerovatno izazvati veliko oduševljenje vjernih pristlica, SDA upozorava da je ovakvo djelovanje suprotno Zakonu, te da će iskoristiti sve pravne mehanizme koji su na raspolaganju da zaštite zakonitost na nivou Općine.

Zanimljivo da JE izbor ovako važne osobe za Općinu Lukavac prošao jako “TIHO”, bez uobičajenog slikanja i plasiranja priče u medijima. 

ŠTA KAŽE ZAKON?

U cilju informisanosti građana općine Lukavac, SDA smatra da je svakako dužna da objasni neke pojedinosti, a koje su vezane za nedavno objavljeni Javni poziv za pravobranioca broj: 02-02-1-2181/17 od 29.09.2017. godine. Naime, datim aktom načelnik Edin Delić, je zaobišao Općinsko vijeće i imenovao Općinskog pravobranioca na mandatni period od 4 godine.

  • Smatramo da je evidentno da je sam Javni poziv nezakonit buduću da oduzima nadležnost Općinskog vijeća za formiranje Komisije za izbor, te u članu 2 Odluke, načelnik Delić striktno navodi „Postupak izbora Općinskog pravobranioca, po raspisanom Javnom oglasu provest će Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika“ – ovakvom formulacijom načelnik je oduzeo nadležnost Vijeću za formiranje Komisije za izbor a koje Vijeću pripada kako po Odluci o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Lukavac, tako i po Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima član 9. stav 2. („Službene novine FBiH 65/13“).
  • Načelnik, nema ovlaštenje ni za imenovanje Općinskog pravobranioca, budući da Odluka o osnivanju općinskog pravobranioca izričito to u obavezu stavlja Općinskom vijeću, a nikako načelniku., međutim isti se poziva na trenutni Zakon o kantonalnom pravobraniteljstvu TK („Službene novine TK broj: 4/04, 5/08 i 2/14), gdje je sama Vlada kantona ocijenila da nije u skladu kako sa Zakonom o Federalnom pravobranilaštvu („Službene novine FBiH broj:12/98, 18/00, 61/06), tako i sa Zakon o pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“ broj 8/02), te inicirala Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu TK, a koji u članu 15. jasno ističe „Gradskog i općinskog pravobranioca i zamjenika gradskog i općinskog pravobranioca imenuje gradsko odnosno općinsko vijeće na način i u postupku određenom za kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca, a na prijedlog gradonačelnika odnosno općinskog načelnika.“.
  • Takođe ističemo da Skupština TK je na sjednici održanoj 30.10.2017. godine Zaključkom broj: 01-02-506-4/17 prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu, te je u fazi javne rasprave. Ovdje napominjemo, čak i da Zakon daje izričite ovlasti načelniku da imenuje pravobranioca samostalno, pa čak i Komisiju za izbor, ističemo da se Općnski načelnik Edin Delić, mora pridržavati prvenstveno Općinskih propisa, budući da isti nisu stavljeni van snage, te kao takvi i dalje proizvode pravno dejstvo.

Press služba SDA Lukavac