Godište: 1963.

Zvanje: diplomirani pravnik

Kandidatura: Devetak