Ono na šta se u prethodnom periodu posebno upozoravalo, kako na sjednicama OV, tako i putem medija, je stvaranje “paralelnih struktura” u Mjesnim zajednicama. Takva praksa ponavlja se u Mjesnim zajednicama u kojima je naša stranka odnijela izbornu pobjedu, te samim tim i imenovala vijećnike u vijećima MZ.

Uprkos takvom, maćehinskom odnosu, infrastukturni napredak se osjeti, jedinstveno se i bez izgovora pristupa svakoj akciji, a sve u cilju poboljšanja uslova življenja.

Vrijedi pomenuti MZ Poljice Gornje, čiji se kontinuirani radovi na poboljšanju ogledaju u razvoju putne infrastukture, rekonstrukcije kanalizacionih cijevi, rasvjete itd. Ova je Mjesna zajednica uzela učešće u Javnom pozivu za raspodjelu građevinskog materijala, a po okončanju istog dodijeljeno im je svega 70 cijevi za odvodnju oborinskih voda, dok je “Udruženju građana” iz Poljica raspodjelom dodijeljeno 300 cijevi. Kako drugačije to nazvati nego KREIRANJEM PARALELNIH STRUKTURA, koje za cilj imaju diskreditovanje i osporavanje rada legalno izabranih članova.

Ovakav odnos Općine nije, niti će pokolebati vrijedne i jedinstvene mještane, a svojim volonterskim akcijama nastavljaju raditi na poboljšanju infrastukture.

Sličnu situaciju imamo i u Mjesnoj zajednici Turija, čiji zahtjevi upućeni na adresu Općine ne nailaze na razumijevanje, ali uprkos takvom odnosu infrastukturni napredak se osjeti na svakom koraku, a volonterske radne akcije su gotovo svakodnevne.

U narednom periodu će Press služba SDA Lukavac, predstaviti i detaljno analizirati rad Mjesnih zajednica, te odnos Općine prema istima, a sve u cilju informisanja građana, koji će na osnovu toga sami donijeti svoj sud o trenutnom stanju na općini Lukavac.