KRŠENJE ZAKONA! (lažna prijava prebivališta, ilegalno finasiranje kampanje)

“Sa stvarnom adresom u Tuzli i lažnom prijavom prebivališta u Lukavcu. Nelegalno finansiranje izborne kampanje, čiji finansijski izvještaj do danas nije dostavljen Centralnoj izbornoj komisiji BiH.”

Samom kandidaturom za poziciju načelnika Općine Lukavac, odnosno načinom na koji je Edin Delić ispunio uslove za kandidaturu, zakon je prekršen! U Izbornom zakonu BiH, inače zakonu koji je izigiran od strane “pravednog” i “poštenog” predsjednika SDP-a, Edina Delića stoji da: “Kandidat mora biti upisan u Centralni birački spisak u općini u kojoj se kandidira”.

Sada je bar svima jasno da građani, priču o poštivanju propisa i zakona, slušaju od čovjeka koji je iste te zakone i propise izigrao kako bi ostvario svoje bolesne političke ambicije.

Kako bi izigrao i prekršio Izborni zakon, Edin Delić se “sukobio” i sa Zakonom o prebivalištu u kojem stoji: „Prebivalište je općina u kojoj se državljanin nastanio sa namjerom da tu stalno živi i gdje je prijava prebivališta izvršena u skladu sa Zakonom o prebivalištu i boravištu državljana BiH.“ , a u ovom se zakonu također navodi da su državljani dužni da daju tačne i istinite podatke prilikom prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta ili boravišta.

Treba li podsjetiti da trenutni načelnik Općine Lukavac, stalnu adresu boravka ima u Tuzli u ulici Alije Izetbegovića, što ga čini jedinim načelnikom u Bosni i Hercegovini koji na posao dolazi iz druge općine? Treba li podsjetiti da je nekoliko mjeseci prije izbora Edin Delić dao lažnu izjavu o prebivalištu, kako bi mogao steći pravo kandidature?

Finansiranje izborne kampanje je također jedna od nezaobilaznih tema, a činjenica da finansijski izvještaj nikada nije dostavljen Centralnoj izbornoj komisiji BiH, govori o tome da je kampanja finansirana iz “sumnjivih” i “nelegalnih” izvora novaca.

Nešto slično kao i ova trenutna kampanja, koja je sklonjena iza imaginarne “Građanske unije” i bez bilo kakvog obilježja partije iz koje dolazi tj. koje je predsjednik.