Na održanoj 3. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Lukavac vijećnici iz Kluba SDA su kao i do sada aktivno učestvovali u diskusijama, a nekoliko njih je iskoristilo svoje pravo te su podnijeli par inicijativa i uputili nekoliko vijećničkih pitanja.

Viječnička pitanja uputili su vijećnici Mirza Dugonjić i Mirza Mujagić, a tiču se rješavanja problema klizišta u zaseoku Dugonjići u Puračiću i trošenja budžetskih sredstava u prethodnom periodu (za rješavanje problema pasa lutalica i za dodjeljivanje novčanih sredstava za Udruženja građana koja nisu registrovana na prostoru općine Lukavac).

U prilogu na fotografijama su kompletna vijećnička pitanja, a nakon što dobijemo odgovore od nadležnih službi, iste ćemo i objaviti..

Viječničke inicijative podnijeli su Sanela Jusufović, Mirza Mujagić, Midhat Sarajlić i Jasmin Alić. Inicijative se tiču poboljšanja uslova u osnovnim i srednjim školama na području općine Lukavac za učenike sa teškoćama u razvoju, obezbjeđenja sredstava za nabavku i postavljanje aparata za vanjsku defibrilaciju, rješavanje problema osposobljavanja najboljih studentica i studenata u organima Uprave, Javnim ustanovama i institucijama, te za rješavanje problema putne komunikacije na relaciji Jaruške – Vijenac.

U prilogu na fotografijama su kompletne inicijative naših vijećnika..