DIKTATURA! (nedemokratski odnos, širenje klevete i mržnje zbog političkih ambicija)

“Nedemokratski odnos prema Općinskom vijeću Lukavac i nepoštivanje većinske volje birača i građana Lukavca. Širenje klevete, mržnje i loših međuljudskih odnosa u zajednici, a sve zbog političkih ambicija.”

Općinsko vijeće je i po zakonu i po logici organ odlučivanja koje određuje politiku i prioritete Općine Lukavac. Općinski načelnik je izvršni organ koji tu politiku provodi i izvršava.

Kod Edina Delića to nije tako. On je vijeće, on je načelnik, on je pravobranioc, on je šef službe, on je šofer (službenog džipa – privatno). On je Općina Lukavac. On je DIKTATOR!

Vrlo često smo imali priliku čuti kako su njega birali građani, kao da su vijećnike u Općinskom vijeću birali marsovci. Ili možda 7.000 mrtvih, odnosno to je bio “lapsus”?!

Fašisti! Nacionalisti! Kriminal! Korupcija! Nezakonito! Rukokratija! Zloupotreba! … treba li još?

Da li je Edin Delić priložio bilo kakav dokaz za svoje brojne tekstove i izjave koje je dao, a u kojima optužuje svoje političke neistomišljenike? Da li je pokrenuta bar jedna istraga od nadležnog državnog organa? Da li je u godinu i pol dana koliko ima kontrolu i uvid nad svim dokumentima ove općine pronašao bilo kakav nelegalan čin ili djelo?  NIJE!

Lukavac je općina koja je u najtežim danima rata časno odbranjena bez da je nanešeno zlo jednom jedinom čovjeku zbog druge ili drugačije vjere ili nacije, Općina na kojoj su sve bogomolje „ostale uspravno“. Nazivati fašistima ljude koji su organizovali otpor neprijatelju, koji su dostojanstveno vodili ovaj narod u najtežim ratnim danima, ljude koji su se na kraju krajeva borili protiv svih oblika ugnjetavanja pa i protiv fašizma, je čin očajnog i neuračunljivog čovjeka.

Upućivati psovke pojedinim vijećnicima, nazivati predsjedavajućeg vijeća pogrdnim nadimcima, sijati mržnju i klevetu prema svim onima koji ne misle kao on i njegovi, zavađati komšije pa i cijele porodice,… sve su to specijaliteti „letećeg cirkusa“ Edina Delića.

„Letećeg cirkusa“ koji će poslije 13. maja odletjeti u zaborav i smetljište političke historije, a čiji će se plodovi mržnje godinama ispravljati na našoj općini.