U četvrtak, 11. jula 2019. godine u Memorijalnom centru Potočari bit će obilježena 24. godišnjica genocida u Srebrenici, uz komemorativni skup i klanjanje dženaze za 33 žrtve.

Ovim povodom podsjećamo vas na nekoliko historijskih činjenica koje su obuhvaćene presudama Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, kao i presudama domaćih sudova.

Ulaskom srpskih snaga u “zaštićenu zonu” UN-a Srebrenica, kroz masovne egzekucije zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka, finaliziran je genocidni poduhvat koji je započet još 1992. godine.

U julu 1995. godine, u Srebrenici su zarobljeni, a zatim na području Srebrenice i susjednih općina – ubijani su Bošnjaci cijelog Podrinja, koji su od 1992. bježeći pred agresorskim snagama došli u Srebrenicu kao utočište i tzv. “zaštićenu zonu”.

Genocid u Srebrenici predstavlja posljednji čin dugotrajnog historijskog projekta Velike Srbije, koji je pomno smišljan u dominantnim krugovima srpske inteligencije i politike, a koji je od svog početka podrazumijevao uništenje bošnjačkog naroda kao svih tragova njegovog postojanja na tlu BiH.

Pozivamo vas da u danima koji slijede, kroz nošenje Srebreničkog cvijeta i na sve druge primjerene načine, obilježite godišnjicu genocida u Srebrenici, s ciljem zaštite sjećanja na genocid nad Bošnjacima, pijeteta prema žrtvama, te pouke i opomene radi budućih generacija.