Godište: 1988.

Zvanje: viša medicinska sestra

Kandidatura: Turija