“Idemo prema grupi najrazvijenijih općina u BiH“ izjavio je nedavno Edin Delić za agenciju Patria.

Edin Delić je ovu nepromišljenu izjavu dao a kao razloge za ovaj zaključak naveo je završetak ugovora s izvođačem radova na projektu izrade sistema za odvodnjavanje oborinskih voda u Lukavcu, kao i uređenje korita rijeka u koje je investirano od 3 do 5 miliona KM.

Naravno, svi ovi i mnogi drugi projekti su potpisani za vrijeme načelnika Dževada Mujkića a 2017. godina je bila godina realizacacije tih projekata, u kojoj se sasvim slučajno kao načelnik našao Edin Delić.

Načelnik Delić još uvijek građanima nije dao informaciju koje je projekte potpisao za vrijeme svoje “vladavine”, već se “kiti” projektima koje je naslijedio i to jako dobro reklamira.

Koliko općina Lukavac ide prema grupi najrazvijenih općina, pokazuje podatak da je Općina Lukavac u 2017. godini po tačkama iz budžeta izdvojila:

  • Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima0KM / Planirano 20.000KM
  • Subvencije za zapošljavanje (privatnim preduzećima i preduzetnicima)0KM / Planirano 20.000KM
  • Poslovna zona, plan i radovi; projektovanje objekata infrastrukture42.515KM / planirano 390.000KM
  • Posticaj poljoprivrednoj proizvodnji – 0KM / Planirano 62.100KM

Prije nekoliko mjeseci Federalni zavod za programiranje razvoja objavio je tabelu u kojem je općina Lukavac zauzela nezavidno 44 mjesto.

Prema predstavljenim tačkama u kojima se vidi planirani i izvršeni iznosi za podsticaj zapošljavanja, kao i podsticaj privatnim preduzećima, jasno je da izjave poput ove imaju za cilj obmanu javnosti, a kao dokaz tome najbolje će poslužiti gore priložena tabela.

U grupi razvijenih općina/gradova se nalazi Tuzla u kojoj živite, koja je na solidnom 15. mjestu, te Vam načelniče ovu izjavu nećemo uzeti za zlo, vjerovatno se radi o zabuni. Lukavac u kojem samo radite je tek 44.

Press služba SDA Lukavac