Na jučerašnjoj sjednici Parlamenta Federacije BiH, u parlamentarnu proceduru dr Samira Begić uputila je inicijativu kojom se zadužuje Ministarstvo zdravstva i Federalni Zavod za javno zdravstvo da poduzme sve potrebne aktivnosti i mjere koje su neophodne da se steknu uslovi za osnivanje Registra malignih oboljenja Federacije BiH.

Maligne bolesti su značajan zdravstveni problem našeg stanovništva i drugi uzrok smrti, iza kardiovaskularnih bolesti. Upravo je zbog toga važno raspolagati odgovarajućim podacima koji će pomoći izradi strategija za prevenciju i odgovarajuću onkološku i zaštitu.

“Obzirom da su, prema informacijama kojima raspolažem, u Tuzlanskom kantonu 1/3 oboljelih djeca, te da je evidentan porast broja oboljelih od karcinoma pluća, smatram da bi Registar olakšao prikupljanje podataka i raspodjelu sredstava za prevenciju i liječenje prema broju oboljelih.Osnivanjem ovakvog Registra omogućio bi se uvid u veličinu problema malignih bolesti u populaciji, najčešće lokalizacije oboljenja, faktore rizika, preventivne mjere koje su učinkovite, efikasnija organizacija onkološke zdravstvene zaštite, incidencu i stepen mortaliteta.”

Smatram da je u što kraćem vremenskom roku potrebno pokrenuti sve aktivnosti za izradu Registra malignih bolesti u Federaciji BiH. (Samira Begić – OO SDA Lukavac)