Godište: 1991.

Zvanje: magistar političkih nauka

Kandidatura: Poljice