Godište: 1984.

Zvanje: električar / energetičar

Kandidatura: Turija